Underskriftskampanje for å stoppe vindkraftutbygginga på Sørmark- og Innvordfjellet.

Gi din Underskrift her
Her er et inntrykk av hva de skal ødelegge

Et utrolig vakkert fjell med et stort biologisk mangfold, utryddningstruede arter og så mye mer. Dette er hubroens og mange flers hekkeplass og den skal vi nå ødelegge? Det er vakkert på fjellet og over de mange vannene, og nå skal mesteparten av det bort for å få plass til vindturbiner, er det dette vi vil?

Credits: LEINGÅRDEN

Nei til vindkraft i uberørt natur

For setter du deg inn i det som skjer så oppheves det nå vern av friluftsområder, det planlegges bygging av veg gjennom naturreservater, hekkehyller som hubroen har benyttet i 3.000–4.000 år blir innlemmet i industriområdene, FNs rasediskrimineringsutvalg blir avvist på det frekkeste, holmer skal sprenges og utilgjengelige vann med lommens sorgfylte skrik blir lagt i ruiner.

I våre villeste kystfjell får vi gigantiske, roterende vindturbiner med blinkende røde lyssignaler og milevis med anleggsveier og høyspentkabler.

- Alette Sandvik på https://www.namdalsavisa.no

Hva vi ønsker å Oppnå.

Å Stoppe utbygginga for å berge vår natur. For å åpne øynene til folk over det som faktisk skjer rundt oss. Vi ønsker å stoppe denne galskapen mot naturen vår.
Vi vil kjempe for naturen.


Se NRK-dokumentaren her.
Credits: NRK


Blogger